បុរសម្នាក់ធ្លាប់ជាអ្នកមាន មុនពេលក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន គាត់សុំមិត្តស្រី បែកគ្នា ចុងក្រោយមិត្តស្រីគាត់ក៏បានធ្វើរឿងមួយនេះវិញ
បែបផែនជីវិត

វីដេអូរឿងមួយបានសម្តែងអំពី បុរសម្នាក់ធ្លាប់ជាអ្នកមាន បានផ្តល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង ដល់មិត្តស្រីរបស់គាត់ មុនពេលក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន គាត់សុំមិត្តស្រី បែកគ្នា! ក្រោយមកគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាសន្តិសុខ ក៏បានជួបមិត្តស្រីគាត់ដោយចៃដន្យ ទីបំផុត មិត្តស្រីរបស់ក៏បាននឹកឃើញដល់អនុសាវរីយ៍ល្អៗ ក៏សុខចិត្ត តាមនៅជាមួយគាត់ដដែល ព្រោះការសាងអំពើល្អរបស់គាត់មិនអាចអោយមិត្តស្រីគាត់បំភ្លេចបានឡើយ! ការស្រឡាញ់មិនមានលក្ខខណ្ឌ បើមានលក្ខខណ្ឌមិនមានការស្រឡាញ់ឡើយ!

ការស្រលាញ់គ្នាពិត គេមិនគិតមានឬក្រទេ គឺគេចាប់ដៃគ្នាសាងអនាគតទ្រាំស៊ូអត់ស៊ូឃ្លានរស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងនេះហើយជាស្នេហាពិត ។

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ