ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពី YouTube នៅកម្ពុជា
បច្ចេកវិទ្យា

នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន យូធូ (Youtube) បានផ្អាកមិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើថ្នាលវីដេអូ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាហេតុនាំឲ្យ Youtuber ដែលផលិតវីដេអូសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេ ផងដែរ ។ ជុំវិញបញ្ហានេះដែរ នៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពី YouTube នៅកម្ពុជា ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍