ស្កេនភ្លាម ដឹងថាចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់ភ្លែត! មកដឹងពីរបៀបភ្ជាប់កាតចាក់វ៉ាក់សាំង តាមប្រព័ន្ធស្កេន QRCode (មានវីដេអូ)
បច្ចេកវិទ្យា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានបង្កើតប្រព័ន្ធស្កេន QRCode ដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កាកូវីដ១៩រួចរាល់ ។ ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូអប់រំ ស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្កេន QR Code ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយ» ។

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ

ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនដែលបាន ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់អាចធ្វើការភ្ជាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួន ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ QRCode ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់កន្លែងដែលយើងចង់ចូល ដូចជានៅតាមហាង ឬក្រុមហ៊ុនជាដើម ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩រួចរាល់ហើយ អរគុណអនុវត្តទាំងអស់គ្នានិងអនុវត្ត ៣ការពារ ៣កុំទាំងអស់គ្នាណា។