ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើនកុសល ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​តំណែង មកត្រឹមជា​មន្ត្រី​ធម្មតា​

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើនកុសល ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​តំណែងមកត្រឹមជា​មន្ត្រី​ធម្មតា​ ។ សម្តេចតេជោ បានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើនកុសល ដែលមានឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋានឲ្យមកជាមន្ត្រីធម្មតា។ អនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែង​នេះចេញនៅថ្ងៃទី៤​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២២។

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម