ដឹងមុខងារមួយនេះ ធានាលែងចាក់ចំរៀងទល់ភ្លឺទៀតហើយ អ្នកប្រើ iPhone (វីដេអូ)

ជាការពិតណាស់ អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone សឹងតែ 80% អាចនឹងមិនដែលប្រើប្រាស់មុខងារមួយនេះឡើយ។ ដោយសារតែពួកគាត់គិតថា មុខងារ Clock ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង iPhone គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាម៉ោង​រោ​ទិ៍ រឹកំណត់ម៉ោងធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។

បើសិនជាយើងឆែកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅ iPhone បានបានភ្ជាប់មកជាមួយមុខងារកំណត់ការបិទតន្ត្រីដែលអ្នកកំពុងតំណើរការ ទៅតាមរយៈពេលណាមួយដែលអ្នកចង់កំណត់ (Stop Playing)។​ ខាងក្រោមជាវីដេអូបង្ហាញ៖

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម