ទូរសព្ទ័ Lock សោហើយ ក៏នៅចាក់ Youtube ស្ដាប់បាន (វីដេអូ)

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹង និងស្គាល់ហើយថា Youtube ជា Website ឫ App ដែលអាចឲ្យយើងទស្សនាវីដេអូ‌ឥតដែនកំណត់។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ Youtube ភាគច្រើនទើសចិត្តនិងពិបាកត្រង់ថា ពេលដែលពួកគេកំពុង Play Music ឫ Movie បើសិនជាចាក់សោទូរសព្ទ័ (Lock Phone) នោះ Youtube ដែលកំពុងតំណើរការ នឹងឈប់ភ្លាម។ ពិតណាស់យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅលើកម្មវិធី Youtube ផ្ទាល់បានទេ។

ក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់កម្មវិធីមួយដែលអាចជំនួស Youtube ហើយវាបានទាញរាល់វីដេអូដែលមានក្នុង Youtube មកទាំងអស់។ ខាងក្រោមជាវីដេអូបង្ហាញ៖

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម