ចង់បង្កើត Branding និងបង្កើនការលក់របស់លោកអ្នក កុំភ្លេចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមួយនេះ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថល(Digital Marketing) បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ និងកំពុងតែមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង។ ការប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែលឿនការធ្វើទីផ្សារគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ជាពិសេសនៅក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ គឺទាមទារឱ្យមានដៃគូទីផ្សារឌីជីថលដែលអាចជួយ អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានអាជីវកម្មជាច្រើនកំពុងតែឈានជើងចូលមកក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលជាហេតុធ្វើអោយម្ចាស់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងតែជួបបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើ ប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះ ក្រុមហ៊ុនPolygon Digitalបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសម្របខ្លូន ជាមួយឧស្សហកម្ម ៤.០ និងជួយម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតាមបែបឌីជីថលដែល។ Polygon Digital នឹងជួយលោកអ្នកគិតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារឌីជីថលថ្មីៗ ដែលជំរុញផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យបានទូលំទូលាយលើបណ្តាញសង្គម និងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់លោកអ្នក។ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម Polygon Digitalនាំមកនូវជាមួយសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា៖

មានសេវាកម្ម

  • Design (Logo, Poster, Banner, Packaging, Leaflet, Identity Branding, Company Profile, Create Animation,…)
  • Social Media (Operation, Content planning, Inbound marketing, Boost campaign strategy, Consultant,…)
  • Production (Commercial Production, Promotional Videos, Motion Graphic Event photo, Video shooting, Product shooting,…)
  • Technology (Build website)
  • Advertising (Facebook page, News website…)

និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកអាចប្រឹក្សាយោបល់អំពីការធ្វើទីផ្សារតាមបែបទំនើបជាមួយនឹង Polygon Digital ដោយសេរី៕
ក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មជាមួយនឹង Polygon Digital ជួយបង្កើនការលក់តាមរយៈកញ្ចប់សេវាកម្មឌីហ្សាញ និង គ្រប់គ្រងបណ្តាញសង្គម។

ក្រុមហ៊ុន Polygon Digital មានផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។ ដើម្បីជួយអ្នកកំណត់ថា តើយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារឌីជីថលមួយណាដែល សាកសម និងអាចដំណើរការបានល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងឥលូវនេះ អោយបានមុនដៃគូរប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក!

Contact Us Now or Your Competitors will do!
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖ 078 857 175 | 010 939 234

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម