សាំងនៅបន្តឡើងថ្លៃ សាំងធម្មតា 5,550៛ (ឡើង 300៛) ម៉ាស៊ូត = 5,800៛ (ឡើង 200៛)

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានា ដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ ៥,៥៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ (ឡើង 300៛) និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ ៥,៨០០រៀល ក្នុង១លីត្រ (ឡើង 200៛) នេះបើធៀបនឹងរយៈពេល១០ថ្ងៃមុន ៕

ចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម